Koszt i czas dostawy

Koszt dostawy

1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszt dostawy różni się w zależności od wybranego dostawcy i wynosi 15,99 - 19,50 zł brutto. W przypadku przekroczenia wagi 30 kg w jednym zamówieniu, koszt dostawy ulega zmianie, przesyłka nadawana jest w dwóch lub więcej paczkach.

Czas dostawy

1.1.Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 6 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 6 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

1.2.W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.